Mellis LMS

Mellis Akademi

Fonksiyonel Tıp’ta Temel Eğitim

15.000,00

Bu kurs, fonksiyonel tıp alanında derinlemesine bir yolculuğa çıkararak, sağlık ve hastalıkların altında yatan temel nedenleri anlamaya odaklanır. Fonksiyonel tıp nedir, ne değildir sorusundan başlayarak, çevresel faktörlerin sağlığımız üzerindeki etkilerini, immün sistemin işleyişi, mikrobiyota ve immün sistem ilişkisi gibi temel konuları ele alır. Kurs, solunum ve gastro-intestinal sistemlerin assimilasyon sistemleri olarak rollerini, enerji üretimi, mitokondri fonksiyon bozukluklarının belirlenmesi ve detoksifikasyon süreçlerini detaylandırır.

Hormonlar, nörotransmitterler ve diyetin fonksiyonel tıptaki önemi, stres yönetimi, yapısal bütünlük ve bütüncül bakış açısının yanı sıra, fonksiyonel tıpta kullanılan biyokimyasal testler, genetik ve epigenetik kavramları kursun temel taşlarındandır. Uykunun önemi, metilasyon süreçleri ve fonksiyonel tıpta hasta değerlendirme yöntemleri, spesifik anketler ve formlar üzerinde durulur.

Kadın sağlığı, akciğer ve kardiyovasküler hastalıklar, eklem hastalıkları, diyabet, fibromyalji gibi spesifik durumlar fonksiyonel tıp perspektifinden incelenir. Kurs, katılımcılara fonksiyonel tıp yaklaşımını kullanarak hastalıkların önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğu bir anlayış sunar.

Son olarak, kursun değerlendirilmesi ve sınav hakkında bilgilendirme ile katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmeleri ve fonksiyonel tıp alanında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Kategoriler:

Açıklama

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
 • FONKSİYONEL TIP NEDİR? Ne değildir?
 • ÇEVRESEL GİRDİLER BAŞLI BAŞINA HASTALIK NEDENİ -ÇEVRE NASIL KONTROL EDİLMELİ
 • İMMUN SİSTEM NASIL ÇALIŞIR ? -MİKROBİYOTA VE İMMUN SİSTEM
 • MİKROBİYOTA VE İMMUN SİSTEM
 • ASSİMİLASYON SİSTEMİ OLARAK SOLUNUM SİSTEMİ
 • ENERJİ ÜRETİMİ VE MİTOKONDRİ FONKSİYON BOZUKLUĞU NASIL ANLAŞILIR?
 • DETOKSİFİKASYON NEDİR?
 • HORMONLAR VE NÖROTRANSMİTTERLER?
 • ASSİMİLASYON SİSTEMİ OLARAK GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM –1
 • ASSİMİLASYON SİSTEMİ OLARAK GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM –2
 • FONKSİYONEL TIPTA DİYETİN ÖNEMİ VE FARKLI AMAÇLARLA DİYET UYGULAMALARI
 • STRESS – YAPISAL BÜTÜNLÜK, HER YÖNDEN BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISI
 • FONKSİYONEL TIPTA BİYOKİMYASAL TESTLER
 • GENETİK VE EPİGENETİK NEDİR VE NASIL KULLANILMALIDIR?
 • METİLASYON HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
 • FONKSİYONEL TIPTA NASIL HASTA DEĞERLENDİRİLİR? SPESİFİK ANKETLER VE FORMLAR ?
 • PKOS, ENDOMETRİOZİS, İNFERTİLİTE İLE KADIN HORMONLARININ FONKSİYONEL TIPTAKİ UYGULAMALARI
 • AKCİĞER HASTALIKLARINDA FONKSİYONEL TIP YAKLAŞIMI NASIL KULLANILIR?
 • DİYABETE FONKSİYONEL TIP YAKLAŞIMI
 • KARDİYOVASKULER HASTALIKLARDA FONKSİYNEL TIP YAKLAŞIMI
 • FİBROMYALJİ DE FONKSİYONEL TIP NE VADEDİYOR
 • UYKUNUN ANLAMI
0
  0
  Sepetiniz